Internet Banking Login

සෙලාන් ෂුවර්

l
Features

හැඳින්වීම

සෙලාන් බැංකුවේ පුද්ගලික ඉතුරුම් හා ජංගම ගිණුම් හිමියන් සඳහා ඇදහිය නොහැකි අමතර ප්‍රතිලාභ හා වටිනා තිළිණ සමඟ Seylan Sure Loyalty Scheme යළිත් දියත් කර ඇත. ගනුදෙනුකරුවකු ජීවිතයේ සුවිශේෂී අවස්ථාවල දී මුදල් තිළිණ සහ ත්‍යාග පිරිනැමීම බැංකුව විසින් සිදු කරයි. වෙළඳපොළ පවතින අන් කිසිදු ප්‍රතිලාභ සැලසුමකින් නොලැබෙන, වැඩිම මුදල් තිළිණ, අඩුම තැන්පතුවකට, දැන් Seylan Sure වෙතින්.

 • 150,001/- ක ශේෂයක් සහ ඊට වැඩියෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන සෑම LKR 50,000/-ක ශේෂයක් සඳහා ම අමතර LKR 5,000/-ක් එකතු කෙරෙනු ඇත. (60 වැනි උපන්දින කාණ්ඩයට හැර)
 • 150,001/- ක ශේෂයක් හා ඊට වැඩියෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන සෑම LKR 50,000/-ක ශේෂයක් සඳහා ම අමතර LKR 2,500/-ක් 60 වැනි උපන්දින කාණ්ඩය සඳහා එකතු කෙරෙනු ඇත.
 • ගනුදෙනුකරුවන්ගේ දරුවන්ට LKR 20,000/-ක් හෝ ඊට වැඩි ශේෂයක් සහිත ටිකිරි ගිණුමක් ඇති විට අමතර 25%ක මුදල් තිළිණයක් ප්‍රදානය කෙරෙනු ඇත - 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව සඳහා පමණක් අදාළ වේ.

පොදු කොන්දේසි

 • මෙම ප්‍රතිලාභ ක්‍රමය යටතේ හිමිකම් පෑම කළ හැකි වන්නේ ගිණුම් හිමියා (හිමියන්) හෝ පවුලේ ළඟම ඥාතීන් හට පමණි. ගිණුම් හිමියකුගේ පවුලේ ළඟම ඥාතීන් යනුවෙන් පහත සඳහන් අය අර්ථ ගැන්වේ.
 • විවාහක නම්
  - සහකරු/සහකාරිය සහ වයස අවුරුදු 18 ට අඩු අවිවාහක දරුවන්
  අවිවාහක/දික්කසාද නම්
  - ගිණුම් හිමියා පමණි (දෙමාපියන් හා අවිවාහක සහෝදර සහෝදරියන් සුදුසුකම් නොලබයි).
  අවශ්‍ය ලේඛන:
  විවාහක නම්
  – විවාහ සහතිකය සහ වයස අවුරුදු 18ට අඩු දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතික.
 • පවත්වා ගෙන යනු ලබන හවුල් ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් පහත කරුණු අනුගමනය කළ යුතු වේ:
  සහකරු/සහකාරිය සමඟ වන හවුල් ගිණුම්:
  - වයස අවුරුදු 18 ට අඩු දරුවන් ද ඇතුළුව අයදුම්කරුවන් අතරින් එක් අයෙකුට එක් වසරක දී එක් එක් කාණ්ඩය යටතේ එක් හිමිකම් පෑමකට පමණක් අවසර ඇත.
  වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි දරුවන්/ දෙමාපියන්/සහෝදර සහෝදරියන් හෝ වෙනත් ඕනෑම අයෙකු සමඟ වන හවුල් ගිණුම්:
  හවුල් පාර්ශ්වයන් ප්‍රතිලාභ ලැබීමට සුදුසුකම් ලබනු ඇති අතර, ඔවුන්ගේ පවුලේ ළඟම ඥාතීන් ඊට සුදුසුකම් නොලබයි.

පොදු ප්‍රශ්න හා පැහැදිළි කිරීම්:

 • ගිණුම් හිමියකු විසින් ගිණුම් කිහිපයක් පවත්වාගෙන යන අවස්ථාවක දී එක් ගනුදෙනුකරුවෙක් / එක් සිදුවීමක් සඳහා එක ගිණුමකින් පමණක් හිමිකම් පෑම කළ හැක.
 • මුදල් තිළිණ හා තෑගි ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන්, අවශ්‍ය ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතු වන අතර, ඒවා අදාළ සිදුවීම එළඹීමෙන් පසු මාස 03ක් ඇතුළත දී ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.
 • සිදුවීම සිදු වූ දිනයේ සිට දින 365ක කාලසීමාවක් සඳහා එක් එක් කාණ්ඩය යටතේ එක් එක් ගිණුම් හිමියා වෙනුවෙන් එක් හිමිකම් පෑමක් සඳහා පමණක් තිළිණ පිරිනමනු ඇත.
 • එකම කාණ්ඩයක් යටතේ ඊළඟ හිමිකම් පෑම සලකා බැලිය හැකි වන්නේ පසුගිය හිමිකම් පෑමෙන් දින 365ක් ඉකුත් වීමෙන් පසුව පමණි.
 • සියලු මුදල්/බැර කිරීම් අදාළ ගිණුම් හිමියාගේ ගිණුමට/ගිණුම්වලට සිදු කරනු ලබන අතර, දරු උපතක් සඳහා වන මුදල් තිළිණය පමණක් ටිකිරි ගිණුම වෙත බැර කෙරෙනු ඇත.
 • දෙපාර්ශ්වය ම ගිණුම් හිමියන්වන අවස්ථාවක දී, එක් හිමිකම් පෑමක් සම්බන්ධයෙන් පමණක් කටයුතු කරනු ඇත.
 • සිය ඉතුරුම් සහ ජංගම ගිණුම් ශේෂයන් ට (පූර්ණ / අර්ධ) එරෙහිව ණය පහසුකම් ලබාගෙන ඇති පාරිභෝගිකයන් Seylan Sure සැලසුම යටතේ ප්‍රතිලාභ සඳහා සුදුසුකම් නොලබයි
 • 2016 අගෝස්තු 01 දින සිට මෙම සැලසුම බලපැවැත්වේ.
 • පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොර ව මෙම ප්‍රතිලාභ සැලසුම වෙනස් කිරීමේ හෝ අවලංගු කිරිමේ අයිතිය බැංකුව රඳවා ගනියි.

අවශ්‍ය සුදුසුකම්:

 • පුද්ගලික (සාමාන්‍ය) ඉතුරුම් හෝ ජංගම ගිණුමක LKR 20,000/-ක අවම බැර ශේෂයක් ඉහත දැක්වෙන කුමන හෝ සිදුවීමක් සිදුවීමට පෙර ලිත් මාස 12 ක කාලසීමාවක් පුරා නොකඩවා පවත්වා ගෙන ආ යුතුයි (මාස හය (06)ක් නොවේ).
 • සුදුසුකම් ලබන කාලය ගණනය කිරීමේ දී සිදුවීම සිදු වූ දිනයට අදාළ මාසය බැහැර කෙරෙනු ඇත.
 • ලිත් මාස 12ක කාලයක් නොකඩවා ගිණුම පවත්වා තිබීම සියලු කාණ්ඩයන් සඳහා ම අවශ්‍ය වේ.

1වන පියවර

LKR 20,000ක අවම තැන්පතුවක් සහිතව ඉතුරුම් හෝ ජංගම ගිණුමක් ඔබ පවත්වාගෙන යනවාද?
එසේ නොමැති නම්

Open an Account

2වන පියවර

අයදුම්පත්‍ර බාගත කරගන්න

Forms & applications

3වන පියවර

ගිණුම තිබෙන ශාඛාවට අදාළ ලේඛන යොමුකිරීම

Network

මෙම මෙවලම් හා ගණකය භාවිත කර ඔබට ඉතිරි කල හැක්කේ කෙසේදැයි බලන්න

උපදෙස් ඉඟි හා මාර්ගෝපදේශ ගණක ලිපි ලේඛන
ඉලක්ක දැක්වීම - අපගේ මූල්‍ය සැලසුම සමග සෙලාන් ෂුවර් ගණකය අන්තර්ජාලය හරහා අයදුම් කිරීම
විකල්ප බැංකුකරණ නාලිකා මූල්‍ය සැලසුම ස්ථාවර නියෝග අයදුම්පත්‍රය
ඉතුරුම් ඉඟි Seylan Sure Application

අපගේ වීඩියොව පහතින් නරඹන්න