Internet Banking Login

“Seylan Seylfie Youth” ඉතුරුම් ගිණුම

l
විශේෂාංග

තාරුණ්‍යයේ ජීවන රටාව වටහා ගනිමින්, විශේෂයෙන් ම ඔබ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන ලද සුවිශේෂී ගිණුමකි, “Seylan Seylfie Youth” ඉතුරුම් ගිණුම. “Seylan Seylfie” යනු, ඔබ බලගන්වන, නව්‍යකරණ ඉතුරුම් ගිණුමකි.


 • අවුරුදු 18-26 අතර ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු වීම

 • ගිණුම ආරම්භ කිරීමට LKR 2,000/-ක අවම තැන්පතු මුදලක්

 • 100%ක මුදල්මය පොලියක් හෝ 75%ක ඩිජිටල් පොලියක්

  කාණ්ඩය ඩිජිටල් පොලිය මුදල්මය පොලිය
  1 0% 100%
  2 25% 75%
  3 50% 50%
  4 75% 25%

  Minimum Digital interest will be LKR 50/- and the maximum will be LKR 2,000/-

 • Seylfie සන්නාමය සහිත චිපයකින් (Branded Chip) යුත් අන්තර්ජාතික ඩෙබිට් කාඩ්පතක්.

 • ඉතුරුම් සඳහා ඉහළ වාර්ෂික පොලී අනුපාතයක්

 • Social බැංකුකරණ සහ අන්තර්ජාල බැංකුකරණ සඳහා ප්‍රවේශය නොමිලේ

 • ඔබේ දුරකථනයට ගනුදෙනු පිළිබඳව කෙටි පණිවුඩ (SMS) මගින් දැනුවත් කිරීම

 • ඔබේ ගනුදෙනු සඳහා විද්‍යුත්-ප්‍රකාශන (e-statements)

 • අඩු පොලී අනුපාතිකයන් සහිත ණය සැලසුම්:-

  • Seylan Scholar අධ්‍යාපනික ණය
  • ව්‍යාපාර ණය
  • පුද්ගලික ණය
  • කල්බදු • කැමති වාර ගණනක් මුදල් ආපසුගැනීමේ හැකියාව


 • Seylfie ජංගම ගිණුමක්

 • LKR 15,000/- ට වැඩි ආදායමක් ඇති Seylfie ගිණුම් හිමියන් සඳහා ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්

විශේෂ ප්‍රතිලාභ

ඔබේ ජීවිතයේ විශේෂ අවස්ථාවන් හි දී ඔබට ප්‍රතිලාභ පිරිනමමු.

 • 21වැනි උපන්දිනයට
 • උසස් අධ්‍යාපනික ජයග්‍රහණයන් සඳහා
කාණ්ඩය LKR 20,000/-සිට
LKR 30,000/-
LKR 30,001/- සිට
LKR .60,000/-
LKR 60,001/- සිට
LKR 90,000/-
LKR 90,001/- සිට
LKR 150,000/-
LKR 150,001/- සහ ඉහළට
21වැනි උපන්දිනයට LKR 1,000/- LKR 2,000/- LKR 3,000/- LKR 5,000/- LKR 7,000/- සහ ඊට අමතරව ගිණුමේ අවම ශේෂයේ ඇති සෑම LKR 50,000/- කටම LKR 2,000/- ක් (උපරිමය LKR 25,000/- දක්වා.)
උසස් අධ්‍යාපනික ජයග්‍රහණයන් සඳහා LKR 2,000/- LKR 4,000/- LKR 6,000/- LKR 8,000/- LKR 10,000/- සහ ඊට අමතරව ගිණුමේ අවම ශේෂයේ ඇති සෑම LKR 50,000/- කටම LKR 2,000/- ක් (උපරිමය LKR 25,000/- දක්වා.)

 1. ඉහළ විශේෂ අවස්ථාවන් එළඹීමට පෙර, Seylfie ගිණුමෙහි (ඉතුරුම් හෝ ජංගම) රු.20,000/-ක අවම බැර ශේෂයක් ලිත් මාස 12ක කාලසීමාවක් පුරා නොකඩවා පවත්වා ගෙන යාම පමණි.
 2. Seylfie ඉතුරුම් / Seylfie ජංගම ගිණුම් ශේෂයන් මත ණය පහසුකම් ලබාගත් ගිණුම් හිමියන් Seylan Seylfie ප්‍රතිලාභ ක්‍රමය යටතේ ප්‍රතිලාභ ලැබීමට සුදුසුකම් නොලබයි.
 3. සුදුසුකම් ලබන කාලය ගණනය කිරීමේදී සිදුවීම සිදුවුණු දිනට අදාළ මාසය බැහැර කෙරෙනු ඇත.
 4. මුදල් ප්‍රදාන ලබාගැනීම සඳහා 21වැනි උපන්දින/නිල වශයෙන් ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත්වූ දින සිට ලිත් මාස 3ක කාලයක් ඇතුළත අදාළ ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.
 5. උසස් අධ්‍යාපනික ජයග්‍රහණයන් සඳහා ලබාදෙන මුදල් ප්‍රදානය පිරිනමනු ලබන්නේ උපාධියක් හෝ අවම වශයෙන් මාස 12ක කාල සීමාවක් සහිත පාඨමාලාවක් හදාරා සම්පූර්ණ කිරීමේ දී ය.
 6. උදා: ACCA, SLIM, CIM, CIMA, වෘත්තීමය ඩිප්ලෝමා

 7. උසස් අධ්‍යාපනික ජයග්‍රහණ කාණ්ඩය යටතේ දින 365ක කාලයක් තුළදී ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැක්කේ එක් වතාවක් පමණි.
 8. ගිණුම් හිමියෙකු විසින් ගිණුම් කිහිපයක් පවත්වාගෙන යන අවස්ථාවකදී එක් සිදුවීමක් සඳහා එක ගිණුමකින් පමණක් හිමිකම් පෑම කළ හැක.
 9. මෙම ප්‍රතිලාභ ක්‍රමය කිසිදු පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව අවලංගු කිරීමේ හෝ වෙනස් කිරීමේ අයිතිය බැංකුව සතු වේ.
 10. මෙහි සඳහන් ප්‍රතිලාභ කිසිවක් සම්බන්ධයෙන් යම් මතභේදයක් පැන නැගුනහොත් බැංකුවේ තීරණය අවසාන තීරණය වේ

සෙලාන් බැංකුව සහ ඩයලොග් ඇක්සියාටා පීඑල්සී හවුල්කාරිත්වය

 • සියලුම Seylfie ගිණුම් හිමියන් හට සබඳතාව සහිත සුවිශේෂී ඩයලොග් සිම්පතක්
 • විශේෂ වාරික ගෙවීම් සැලසුම් මත, අමතර ප්‍රතිලාභ සහිතව ඩයලොග් උපාංග මිලදී ගැනීමේ හැකියාව.
ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?
 • සුදුසුකම් – වයස අවුරුදු 18 – 26 අතර ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු වීම
 • ලේඛන: -
  • ජාතික හැඳුනුම්පත
  • දෙනු ලබන ලේඛනයෙහි සඳහන් ලිපිනය වෙනස් නම්, මාස 3කට නො අඩු කාලයක් තුළ වන අදාළ ලිපිනය සහිත බිල්පතක් ඉදිරිපත් කල යුතු වේ.
  • සැලකිය යුතුයි: අනාගතයේ දී වඩා හොඳ පාරිභෝගික සේවාවක් සහතික කිරීම පිණිස බැංකුව විසින් වෙනත් ලේඛන ඉල්ලා සිටිය හැකි ය.
 • අවම තැන්පතු
අවම තැන්පතු
ඉතුරුම් LKR 2,000/-
ජංගම LKR 25,000/-
සෙලාන් Social බැංකුකරණය
 1. ඔබේ “Facebook Account”වෙත පිවිසෙන්න
 2. search bar මත Seylan Social Banking ටයිප් කරන්න.
 3. ඔබේ තොරතුරු ඇතුළත් කළ විට එක් වරක් පමණක් භාවිතා කළ හැකි මුරපදයක් සහිත SMS පණිවුඩයක් (One Time Password -OTP) ඔබේ ජංගම දුරකථනය වෙත ලැබෙනු ඇත.
 4. App එකට ඔබේ OTP අංකය ඇතුළත් කරන්න.
 5. නීතිරීති සහ කොන්දේසි කියවා, පිළිගෙන ඉදිරියට යන්න
 6. ශ්‍රී ලංකාවට පළමු වරට හඳුන්වා දෙනු ලබන Seylan Social Banking බැංකුකරණ සේවාව දැන් ඔබට Facebook හරහා අත්විඳිය හැකිය.
 7. සෙලාන් බැංකුවේ නිල වෙබ් අඩවියෙහි Seylan Social Banking පරිශීලක මගපෙන්වුමක් සහ විශේෂාංග පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් වීඩියෝවක් අඩංගු වේ.

ඉහත සඳහන් ඕනෑම ප්‍රතිලාභයක් හෝ ප්‍රතිලාභ සංශෝධනය කිරීමේ හෝ ඉවත් කිරීමේ අයිතිය සෙලාන් බැංකුව සතු ය.

ගාස්තු
  ගාස්තු
ගාස්තු පිළිබඳ විස්තර ගාස්තු
Online Banking Services
ATM කාඩ්පත්නිකුත් කිරීමේ ගාස්තු Gold / Platinum LKR 500/-, Seylfie LKR 250/-, Others LKR 350/-
ATM කාඩ්පත් වාර්ෂික ගාස්තු LKR 300/-
අන්තර්ජාල බැංකුකරණ සේවා නොමිලේ

 

පොලී අනුපාත

වාර්ෂික තුල්‍ය අනුපාතය

Seylan Seylfie Youth ඉතුරුම් ගිණුම

4%