Internet Banking Login

සෙලාන් Income Saver ඉතුරුම් ගිණුම

l
විශේෂාංග

සෙලාන් බැංකුව, සිය නවතම සැලසුම වන “සෙලාන් Income Saver ගිණුම” සමඟ, ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ආදායම, වැටුපට පමණක් සීමා නොකර, ඔවුන්ගේ ණය ලබාගැනීමේ අවශ්‍යතා සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ විසඳුම් ඉදිරිපත් කරයි.  

සෙලාන් Income Saver ගිණුම සම්බන්ධයෙන්, බැංකුව හරහා යවනු ලබන සමස්ත මාසික ආදායම / වැටුප මත පදනම් වූ කාණ්ඩ තුනක් ඇත.

 • A කාණ්ඩය : සමස්ත ආදායම / වැටුප + වෙනත් ස්ථිර ආදායම් - රු.300,000/- සිට ඉහළට
 • B කාණ්ඩය : සමස්ත ආදායම / වැටුප + වෙනත් ස්ථිර ආදායම් - රු.150,000/- සිට රු.299,999/- දක්වා
 • C කාණ්ඩය: සමස්ත මාසික ආදායම / වැටුප + වෙනත් ස්ථිර ආදායම් - රු.50,000/- සිට රු.149,999/- දක්වා

සෙලාන් Income Saver ගිණුම් හිමියන්, සිය ආදායම් කාණ්ඩයට අදාළ ප්‍රතිලාභ සඳහා පහත පරිදි සුදුසුකම් ලබයි.

විස්තරය/විශේෂාංග

කාණ්ඩය -A

කාණ්ඩය -B

කාණ්ඩය - C

සබඳතා නිලධාරියකු වෙතින් තමන් වෙනුවෙන් ම වූ සේවාව - A,B අදායම් උපයන

ඔව්

ඔව්

නැත

ඉතුරුම් ගිණුම් ශේෂය රු.50,000/- ඉක්මවන්නේ නම්, වාර්ෂිකව 1%ක අතිරේක පොලී අනුපාතිකයක්

ඔව්

ඔව්

ඔව්

මාසික වැටුප මෙන් 12 ගුණයක් දක්වා පුද්ගලික ණය පහසුකම්*

ඔව්

ඔව්

ඔව්

නිවාස ණය*

ඔව්

ඔව්

ඔව්

ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත*

ඔව්

ඔව්

ඔව්

ඩෙබිට් කාඩ්පත

Platinum

Platinum

Gold

ඩෙබිට්/ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හරහා සිදුකරනු ලබන ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් කෙටි පණිවුඩ සංඥා

නොමිලේ 1වන වසර සඳහා

නොමිලේ 1වන වසර සඳහා

නොමිලේ 1වන වසර සඳහා

1වන වසර සඳහා අන්තර්ජාල බැංකුකරණ/ජංගම බැංකුකරණ පහසුකම් නොමිලේ

ඔව්

ඔව්

ඔව්

නොමිලේ වීසා ට්‍රැවල් කාඩ්පතක් (Visa Multi-Currency Travel Card) සමඟ විදේශ ගමන් රක්ෂණාවරණයක්*

ඔව්

ඔව්

ඔව්

Seylan Sure ප්‍රතිලාභ*

ඔව්

ඔව්

ඔව්

ආරක්ෂිත සේප්පු - තිබෙන ශාඛාවලදී පමණක් මෙම සේවාව ලබාගත හැකිය - 1වන වසර සඳහා 50%ක ගාස්තු අඩුකිරීමක්*

ඔව්

නැත

නැත

 • *නීතිරීති සහ කොන්දේසි:
 1. ණය මුදල (පුද්ගලික ණය, සිරි නිවස නිවාස ණය, ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්) තීරණය කෙරෙනුයේ බැංකුවේ ණයවර ඇගයුම සහ ණයවර ප්‍රතිපත්තිවලට යටත්ව වන අතර, ණය තොරතුරු කාර්යාංශයේ නිශ්කාෂණය, ණයවර ඇගයීම සහ මාස 3කට වැඩි කාලයක් ආදායම බැංකුව හරහා ලබාගැනීම ද මීට ඇතුළත් වේ.
 2. ණය ලබාගැනීම සඳහා අදාළ සුදුසුකම් සහ ලියකියවිලි සම්පූර්ණ කර නොමැති අවස්ථාවන් හි දී ණය සැකසීමට අතිරේක කාලයක් ගතවනු ඇත.
 3. කාඩ්පත් හිමියන් විදේශ ගතවන අවස්ථාවේ දී ඇ.ඩො.300/-ක හෝ GBP/EUR/AUD/SAR මුදලින් ඒ හා සමාන වටිනාකමක සමුච්චිත අවම ශේෂයක් සහිත කාඩ්පත් සඳහා විදේශ ගමන් රක්ෂණයක් නොමිලේ පිරිනමනු ලබන අතර, සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව වෙත ඒ අනුව දැනුම්දීම පිණිස, කාඩ්පත් හිමියා විසින් කාඩ්පත් මධ්‍යස්ථානය හෝ කාඩ්පත නිකුත් කරන ලද ශාඛාව වෙත දැනුම් දිය යුතු වේ.
 4. ආරක්ෂිත සේප්පු පිරිනැමීම ශාඛාවන් හි දී සේප්පු ලබාදීමේ හැකියාව මත පදනම් වන අතර, ඒ සඳහා සුරැකුමක් වශයෙන් තැන්පතුවක් තබාගනු ඇත.
 5. Income Saver ගිණුම් හිමියන් “Seylan Sure” ප්‍රතිලාභ සඳහා Income Saver ගිණුමෙහි රු.20,000/-ක අවම බැර ශේෂයක් සිදුවීමක් සිදුවීමට පෙර ලිත් මාස 12ක කාලසීමාවක් පුරා නොකඩවා පවත්වාගෙන තිබීම අවශ්‍ය වේ.
 6. පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව ප්‍රතිලාභ සැලසුම්/කාණ්ඩ වෙනස් කිරීමේ හෝ අවලංගු කිරීමේ අයිතිය බැංකුව රඳවා ගනියි
 7. ණයවර ඇගයුම සහ මාස 3ක් ගිණුම වෙත ආදායම යොමුකර තිබීමට යටත්ව, සියලු ණය පහසුකම් ලබාදීම, අනුමැතිය මත සිදු කෙරේ.
 8. එකඟ වූ ආදායම, ගිණුම වෙත යොමුකිරීමේ කොන්දේසියට අනුකූල නොවන ගිණුම් හඳුනාගැනීම මූලික කරගෙන ත්‍රෛමාසික සමාලෝචන සිදුකරනු ඇති අතර, ඒ අනුව ප්‍රති-කාණ්ඩගත කිරීම සිදු කෙරේ.
ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?
 • සුදුසුකම් ලැබීම
  • වයස අවුරුදු 18 හෝ ඊට වැඩි ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්
 • Income Saver ගිණුමක් සඳහා අවශ්‍ය ලේඛන:
  • ජාතික හැඳුනුම්පත
  • ලබාදෙන ලේඛනයෙහි සඳහන් ලිපිනය වෙනස් නම්, මාස 3ක් ඇතුළත නිකුත් කෙරුණු බිල්පතක් සාක්ෂි වශයෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ

  සැලකිය යුතුයි: අනාගතයේ දී වඩා හොඳ සේවාවක් සැලසීම පිණිස, කාරණාව සම්බන්ධයෙන් බැංකුව විසින් වෙනත් ලේඛන ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

 • අවම තැන්පතුව
 • ගිණුම් වර්ගය

  මුදල

  සියලු කාණ්ඩ සඳහා ප්‍රකාශන හෝ පාස්පොත් ගිණුමක්

  LKR 2,000/-

පොලී අනුපාතික
 • පොලී අනුපාතික

ගිණුම් ශේෂය

අනුපාතිකය (%) වාර්ෂික

AER

LKR 999/- ට අඩු

0.00%

 

LKR 1,000/- සිට LKR 9,999/- දක්වා

2.00%

 

LKR 10,000/- සහ ඊට වැඩි

3.50%

  

See all Interest Rates>>>

 • ගාස්තු

ගාස්තු විස්තරය

ගාස්තුව

මාර්ගගත (online) බැංකුකරණ සේවා

ATM කාඩ්පත නිකුත් කිරීමේ ගාස්තුව -

Gold / Platinum – LKR 500/-

ATM Card වාර්ෂික ගාස්තුව

LKR 300/-

අන්තර්ජාල බැංකුකරණය

නොමිලේ

සියලු ගාස්තු බලන්න>>>

ඉඟි, හැඟවීම් සහ මග පෙන්වුම්

ඉඟි

ගණනය කිරීම්

පෝරම

කරදර නැති - ඉතුරුම් සඳහා ඉඟි 5ක්

Seylan Sure ගණකය

ඔබේ ඉතුරුම් අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න

ඔබේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතින් උපරිම ඵල ලබන්නේ කෙසේද?

ණය ගණකය

නීතිරීති සහ කොන්දේසි - පුද්ගලික

අන්තර්ජාල බැංකුකරණ හානිපූරණය