Internet Banking Login

සෙලාන් නිවාස ණය (Seylan Home Loans)

l
විශේෂාංග

තමන්ගේම කියා නිවසක් හිමිකර ගැනීම සියලුදෙනාගේම ජීවිත අපේක්ෂාවයි. ඔබට දැරිය හැකි, නම්‍යශීලී නිවාස ණය පහසුකම් Seylan Home Loans වෙතින් පිරිනමනු ලබන බැවින්, ඔබේම නිවසක් පිළිබඳ ඒ සොඳුරු සිහිනය සැබෑවක් කරගැනීමේ මහඟු අවස්ථාව දැන් උදා වී ඇත.

රුපියල් ලක්ෂ පණහ සිට රුපියල් මිලියන සියය (රු.500,000 - රු.100,000,000) දක්වා Seylan Home Loans ලබාගැනීමේදී ඔබට ඉතා සහනදායී පොලී අනුපාතිකයන් මෙන්ම හා විශේෂ උපදේශන සේවාවන් ද ලබාගත හැකිය.

එපමණක් නොව, අවුරුදු 25ක් දක්වා වන ආපසු ගෙවීමේ සැලසුම් පිරිනමන බැවින්, ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව සහ වයස අනුව තමන්ට ගැලපෙන කාලසීමාවකින් යුත් ආපසු ගෙවීමේ සැලසුමක් ඔබට තෝරාගත හැකිය.

ඕනෑම අයෙකුගේ මූල්‍ය ශක්තිය, කැමැත්ත හා අවශ්‍යතාවට ගැලපෙන සැලසුම් අප සතු ය. ඔබ ස්වයං-රැකියාවක නියුතු වුවත්, ආයතනයක සේවයේ නියුතු වුවත්, ඔබට අතිශයින් ම ගැලපෙන නිවාස ණය පහසුකමක් ඔබ වෙත පිරිනමන්නට සෙලාන් බැංකුව සැදී-පැහැදී සිටියි.

  • ඔබේ අවශ්‍යතාවය:

   • නිවසක් මිලදී ගැනීමට හෝ ඉදිකිරීමට
   • ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට
   • පවතින නිවස අලුත්වැඩියා කිරීමට, විශාල කිරීමට හෝ සම්පූර්ණ කිරීමට
   • නිවාස සංකීර්ණයකින් නිවසක් මිලදී ගැනීමට
   • පවතින නිවාස ණයක් ගෙවා අවසන් කිරීමට
   • නිවසේ වැඩිදියුණු කිරීම් (ඇතුළත අලංකාර කිරීම්, පෑන්ට්‍රි කබඩ්, ගෙවතු සැකසීම් ඇතුළු ඕනෑම අවශ්‍යතාවයක්)
  • ආකර්ෂණීය පොලී අනුපාතයන්:

   ඔබට දැරිය හැකි, පහසුවෙන් ලබාගත හැකි නිවාස ණයක් පිරිනැමීම වෙනුවෙන් අපි ඉතා සහනදායී පොලී අනුපාතයන් හඳුන්වා දෙන්නෙමු.

  • පවතින නිවාස ණයේ ශේෂය මාරු කිරීමේ හැකියාව:

   ඔබගේ වර්තමාන නිවාස ණය සම්පාදකය පිළිබඳව ඔබ සෑහීමකට පත් නොවන්නේ නම්, කිසිදු කරදරයකින් තොරව ඔබට එම නිවාස ණයේ ශේෂය ගෙවීමට අප සමඟ සම්බන්ධ විය හැකිය.

  • ණය මුදලේ ප්‍රමාණය:

   අවමය LKR 500,000/-ක් වන අතර, අයදුම්කරන්නාගේ ණය ආපසු ගෙවීමේ හැකියාවත්, දේපළ වටිනාකමත් සලකා උපරිමය රුපියල් මිලියන 100 දක්වා ණය නිකුත් කෙරේ.

  • සුදුසුකම් ලබන්නන්:

   මාසික වැටුපක් ලබන සේවකයන්, ව්‍යාපාරිකයන්, විදෙස් රැකියාවල නිරත ශ්‍රී ලාංකිකයන්, බද්ධ ණයකරුවන් - ස්වාමිපුරුෂයා/බිරිඳ, දෙමාපියන් සමඟ වයස අවුරුදු 18ට වැඩි දරුවන්.

  • නිවාස සංකීර්ණයකින් නිවසක් මිලදී ගැනීමට

ආරම්භ කරන අයුරු
 • නිවාස ණයක් සඳහා ඇති පහසුම මඟ
 • ඔබට ලබාගත හැකි ණය මුදල තෝරාගන්න

  අපගේ විශේෂ ගණකය භාවිත කර මිනිත්තු 2ක් තුළ ඔබට එය තක්සේරු කරගත හැකිය

  ඔබගේ අයදුම්පත සම්පූර්ණ කරන්න

  ඔබගේ නිවාස ණය අයදුම්පත මෙතැනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.

  ණය පියවා දැමීම සඳහා සහය ලබාගන්න

  අපගේ අන්තර්ජාල බැංකු සේවාව සඳහා අයදුම්කර ඔබ ණය ගෙවීම් සිදුකරන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරන්න.


පොලී අනුපාතියන් සහ ගාස්තු
 • පොලී අනුපාතයන් පොලී අනුපාතයන් දැක්වෙන පිටුවෙන් තෝරාගත යුතුයි.
 • Effective from w.e.f. 01.08.2020


 • tenure (fixed) Special Rate for Permanent employees with Salary Assignment (Salary above LKR 300,000/-) (%) Special Rate for Permanent employees with Salary Assignment ( Salary up to LKR 299,999/-)(%) Rate for Non- Salary assigned clients (%)
  1 year
  8.50%
  9.00%
  9.50%
  2 years
  8.75%
  9.50%
  10.00%
  5 years
  9.00%
  10.00%
  10.50%
  10 years
  11.50%
  12.00%
  12.50%

  *සැලකිය යුතුයි : වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් යටතේ මෙම අනුපාතයන් වෙනස් විය හැකිය


  සියලුම පොලී අනුපාතයන් බලන්න>>>


  නිවාස ණය ස‍ඳහා වන ගාස්තු
  සැකසුම් ගාස්තු ණය මුදලින් 0.5% අවම LKR 10,000/- සිට උපරිම LKR 50,000/- දක්වා
  උකස්කරය ණය මුදල
  LKR 3,000,000/- දක්වා ණය මුදලින් 1% - උපරිම LKR 30,000
  LKR 3,000,000 සිට LKR 10,000,000 LKR 30,000 + 0.5% ණය වටිනාකම් ශේෂය වෙත
  උදා - ණය මුදල = LKR මිලියන 5ක් නම් ගාස්තුව = LKR 30,000 + (LKR මිලියන 2 x 0.5%)
  LKR මිලියන 10.00ට ඉහළ LKR 65,000/- + 0.25% ණය වටිනාකම් ශේෂය වෙත
  උදා - ණය මුදල = LKR මිලියන 12ක් නම් ගාස්තුව = LKR 65,000 + (LKR මිලියන 2 x 0.25%)
  අගය එකතු කළ බදු (VAT) උකස්කර ගාස්තු x 15%
  උකස්කරයේ මුළු මුදල = උකස්කර ගාස්තු + අගය එකතු කළ බදු (VAT)
  තක්සේරු ගාස්තු
  තක්සේරුව + ප්‍රවාහන ගාස්තු මත පදනම් වේ.
  උදා - ණය මුදල = LKR 2,000,000/- නම්, තක්සේරු ගාස්තුව + LKR 2,000/- + ප්‍රවාහන ගාස්තු
  හිමිකම් අයිතිය සෝදිසි කිරීමේ ගාස්තු බැංකුව විසින් පිටතින් ලබාගන්නා සහ සේවයේ යොදවන නීතීඥවරුන්ගේ අදාළ ගාස්තු අනුව වේ
  මුද්දර ගාස්තු නිවසක් මිලදී ගැනීමට හෝ ඉදිකිරීමට LKR 3,000,000/-ට අඩු ගාස්තු නැත
  නිවසක් මිලදී ගැනීමට හෝ ඉදිකිරීමට LKR 3,000,000/-ට ඉහළ ණය මුදලින් 0.1%කි
  විකුණුම්කර ඔප්පු සඳහා LKR 100,000/- දක්වා විකුණුම්කර ඔප්පුවේ වටිනාකමින් 3.0%කි
  විකුණුම්කර ඔප්පු සඳහා LKR 100,000/-ට ඉහළ විකුණුම්කර ඔප්පුවේ වටිනාකමින් 4.0%
  රක්ෂණාවරණ හිමිකම් රක්ෂණාවරණය ඇගයීමේ අවශ්‍යතා මත
  උකස්කර රක්ෂණාවරණය අනිවාර්යයි
  ගිනි රක්ෂණාවරණය *සම්පූර්ණ කරන ලද හෝ ඉදි කෙරෙමින් පවතින නිවසක් මිලදී ගන්නා අවස්ථාවේදී

  සියළුම විස්තර දැනගන්න>>>

FAQs

ණය ලබාගත හැක්කේ කුමන කටයුතු සඳහා ද?

 • නිවසක් මිලදී ගැනීමට හෝ අලුතින් ඉදිකිරීමට
 • ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට
 • පවතින නිවසක් අලුත්වැඩියා කිරීමට, සම්පූර්ණ කිරීමට හෝ අලුතින් කොටසක් එක් කිරීමට
 • ලබාගත් නිවාස ණයක් පියවා දැමීමට
 • නිවසේ සංවර්ධන කටයුතු කිරීමට

ණය සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක්කේ කාට ද?

 • මාසික වැටුප් ලබන අය.
 • වෘත්තිකයන්
 • ව්‍යාපාරිකයන්
 • විදේශ රැකියාවන් හි නියුක්ත ශ්‍රී ලාංකිකයන්
 • බද්ධ ණයකරුවන් - ස්වාමිපුරුෂයා / බිරිඳ, දෙමාපියන් සමඟ වයස අවුරුදු 18ට වැඩි දරුවන්

ණය ආපසු ගෙවීමේ උපරිම කාලය කොපමණ ද?

 • අවුරුදු 25 (වයස අවුරුදු 60 වන විට සම්පූර්ණ ණය මුදල ගෙවා අවසන් කළ යුතුයි).

ණය සඳහා ආරක්ෂණයක් අවශ්‍ය ද? ඔ

ඔව්
 • නිවසක් හෝ දේපළක් සඳහා වූ උකස් බැඳුම්කරයක්
 • ඉඩමක් සඳහා වූ උකස් බැඳුම්කරයක්

නිවාස ණය සඳහා අවශ්‍ය ලියවිලි සහ ලේඛන

 • ආදායම් පිළිබඳ විස්තර.
 • දේපළ ඔප්පු සහ අනුමත මිනින්දෝරු සැලසුම්
 • අදාළ පළාත් පාලන ආයතනයෙන් නිකුත් කරන පවරා නොගැනීමේ/ හිමිකාරිත්වයේ/ වීදි රේඛා සහ ගොඩනැගිලි සීමා ඇතුළත් සහතික
 • අවසන් කාර්තුව සඳහා වන බදු රිසිට්පත්
 • අනුමත ඇස්තමේන්තුව
 • අනුමත නිවාස සැලසුම, බැංකුව වෙත ඇටෝර්නි බලය පවරන ත්‍රෛපාර්ශ්වික ගිවිසුම.