Internet Banking Login

අනිකුත් බැංකු සේවා

l

අන්තර්ජාල බැංකුකරණය

ඔබේ සෙලාන් බැංකු ගිණුමට ගෝලීය වශයෙන් පිවිසෙන්නට, ශේෂ පරීක්ෂා කරන්නට, ගිණුම් අතර මුදල් හුවමාරු කරන්නට, උපයෝගීතා බිල්පත් ගෙවන්නට සහ තවත් බොහෝ සේවාවන් ඕනෑම තැනක සිට ඕනෑම වේලාවක ලබාගන්නට www.seylanbank.lk වෙත පිවිසෙන්න.


ජංගම දුරකථන බැංකුකරණය

කෙටි පණිවුඩ බැංකුකරණය මගින් ඔබේ බැංකුකරණ කටයුතුවල යෙදීම සඳහා ඕනෑම GSM ජංගම දුරකථනයක් හරහා ඔබේ ගිණුමට පිවිසෙන්න.


අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් සිදුකිරීම

MasterCardTM ආරක්ෂණය සහිත ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ගෙවීම් පිළිගැනීමේ හැකියාව ලබාදෙන මෙම ක්‍රමය මගින් වෙළඳ ආයතන වෙත ගෙවීමේ ක්‍රමවේදයන් වැඩිදියුණු කර ඇත. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ගෙවීම් සිදුකිරීම් සම්බන්ධයෙන් බැංකුව හඳුන්වා දී ඇති මෙම ක්‍රමවේදයේ දී වෙළඳ ආයතනවල වෙබ්අඩවිවලින් තමන්ට අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා ලබාගැනීමේ දී VISATM සහ MASTERCARDTM ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් මගින් ගෙවීමේ හැකියාව ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ලබා එබැවින් එකී වෙළඳ ආයතන වෙත වැඩි වැඩියෙන් ගනුදෙනුකරුවන් ඇදී යන ස්වභාවක් ද පෙන්නුම් කෙරේ.


සෙලාන් පේරෝල්

දැනට දිවයිනෙහි පවතින ඉතාමත් ම පහසු පඩි ලැයිස්තු ක්‍රමවේදය මෙයයි. සිය සේවක සේවිකාවන්ට වැටුප් ගෙවීම්, කොමිස්, බෝනස්, දිරි දීමනා ගෙවීමටත්, අතින් සාදන ක්‍රමයක් මගින් එක් එක් පුද්ගලයන්ට එකී ගෙවීම් සිදුකිරීමේ කරදරකාරී ක්‍රියාදාමයෙන් සහ චෙක්පත් ලිවීම සඳහා කාලය මිඩංගු කිරීමෙන් වැළකීමටත් මෙම ක්‍රමවේදය ඉතා ප්‍රායෝගික වේ. සෙලාන් බැංකුව සමග ගිණුම් පවත්වාගෙන යනු ලබන සේවක සේවිකාවන්ගේ ගිණුම්වලට එදිනම බැර කෙරෙන අතර, වෙනත් බැංකුවල ගිණුම් පවත්වාගෙන යන අයගේ ගිණුම්වලට SLIPS හරහා බැංකු වැඩකරන ඊළඟ දිනයේ දී බැර කෙරෙනු ඇත.


පහසු බැංකුකරණ සේවාවන්

ශාඛා ජාලය, දිවයින පුරා අදාළ නගරවල පිහිටි ශාඛාවලට පහසුවෙන් පිවිසීමේ හැකියාව තහවුරු කරමින්, බැංකුවෙහි සේවය සැලසීමේ ප්‍රධානතම ක්‍රමවේදය වශයෙන් බැංකුව සහ එහි ගනුදෙනුකරුවන් හට එක්ව කටයුතු කිරීමේ අවස්ථාව සලසා ඇත. ඕනෑම මොහොතක ගනුදෙනුකරුවන්ට සිය අවශ්‍යතා පිළිබඳ සහය ලබාගැනීමට පැය 24 පුරා වන ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය සමග සම්බන්ධවිය හැක. බැංකුකරණය ඉතාමත් ම පහසු කටයුත්තක් බවට පත්කිරීම උදෙසා, Sri Lanka Interbank Payment System ( SLIPS) සමග සෙලාන් බැංකුව ලියාපදිංචි වී ඇත.

ATM සේවාවන්

දිවයින පුරා, සෙලාන් ATM යන්ත්‍ර 177 ක් ඉතා පහසුවෙන් ළඟාවිය හැකි ස්ථානවල පිහිටා ඇත. ඊට අමතරව ජංගම ATM රථයක් ද වේ. අගයෙන් වැඩි සේවාවක් ගනුදෙනුකරුවන් වෙත පිරිනැමීම අරමුණු කරගෙන ATM මුදල් තැන්පතු පහසුකමක් ද සක්‍රීය කරමින්, ATM ගනුදෙනු සේවාව තවදුරටත් වැඩිදියුණු කර ඇත. දිවයින පුරා වෙනත් බැංකු 08ක පිහිටි ATM යන්ත්‍ර භාවිත කිරීමේ හැකියාව සිය ගනුදෙනුකරුවන් වෙත සලසමින්, සෙලාන් බැංකුව 2014 වර්ෂයේ දී ලංකා පේ (“Lanka Pay”) ජාලය සමග එක්විය.


ජාත්‍යන්තර


අපනයන

සෙලාන් බැංකුවේ අප, බැංකුවක් ලෙස පමණක් ඔබ සමග කටයුතු කිරීම ප්‍රමාණවත් නොවන බව වටහාගෙන සිටිමු. කර්මාන්ත සම්බන්ධ කරුණුවල දී උපදේශන ලබාදෙමින්, ඔබේ මූල්‍ය සහකරු ලෙස ඔබ සමග එක්ව කටයුතු කරන්නේ එම නිසා ම ය.


ආනයන

තරගකාරී ව්‍යාපාර ක්ෂෙත්‍රය තුළ විවිධ කර්මාන්ත, අංශ හා කලාප නියෝජනය කරන ගනුදෙනුකරුවන් බොහෝ පිරිසක් වෙත සෙලාන් බැංකුව සිය සේවාවන් පිරිනමනු ලබයි.


විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් බැංකුකරණ ඒකකය (Foreign Currency Banking Unit - FCBU)

මෙම ගිණුම් කාණ්ඩ දෙකකින් සමන්විතය. වෙරළ (දේශීය වශයෙන් ආයෝජන මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලද සහ SAP ව්‍යාපෘති) සහ විජාතිකයින් සඳහා වන අක්වෙරළ ගිණුම්. ඔබගේ පුද්ගලික අවශ්‍යතාවන්ට සරිලන අයුරින්, අපගේ FCBU ඒකකය විසින් නිර්මාණය කර ඇති අසම-සම සේවාවන් හරහා ඔබේ සහ ඔබේ ආයතනයේ වැඩිදියුණුව ඔබ සැමදා අදහස් කල ආකාරයටම උදා කරගැනීමට ඔබට අවස්ථාව සලසනු ඇත.