Internet Banking Login

කාඩ්පත් හරහා ගෙවීම් භාරගැනීමේ පහසුකම

l
විශේෂාංග

ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් මගින් ගෙවීම් සිදුකිරීමේ පහසුකම හරහා ශ්‍රී ලාංකීය ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයේ කාර්යක්ෂමතාව සහ සේවා පහසුව ඉහළ නැංවීමට සෙලාන් කාඩ්පත් මධ්‍යස්ථානය සමත් වී ඇත. මෙමගින් පාරිභෝගිකයන්ට මුදල් භාවිතා නොකර වඩාත් පහසුවෙන් කාඩ්පත් මගින් ගෙවීම් කළ හැකි වේ. මෙසේ කාඩ්පත් මගින් ගෙවීම් භාරගැනීමට සුපිරි වෙළඳසල්, ග්‍රොසරි, ඇඟලුම් අලෙවිසල්, ආභරණ ප්‍රදර්ශනාගාර, සංචාරක සමාගම්, ගෘහෝපකරණ අලෙවිසල් සහ පොත් සාප්පු ඇතුළු ව්‍යාපාර රාශියක් මේ වනවිටත් කටයුතු කර තිබේ.

සෙලාන් බැංකු ජාලය හරහා වීසා/මාස්ටර් සේවාවට සම්බන්ධ වී ඇති අපගේ යන්ත්‍ර ඔස්සේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ඕනෑම වීසා/මාස්ටර් කාඩ්පතකින් කරන ගෙවීම් භාරගත හැක. මෙම යන්ත්‍රවල භාවිතා කරන EMV Chip තාක්ෂණය එම සේවාව සම්බන්ධ ලොව නවීනතම තාක්ෂණය වේ.

 • පහසුවෙන් ගෙවීම් කළ හැකි ක්‍රමයක් ලෙස ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් භාරගැනීම
  • කාඩ්පත් මගින් ගෙවීම් භාරගැනීම සඳහා සෙලාන් බැංකුව ලබාදෙන සේවාව ඔස්සේ ඔබට නව තාක්ෂණයේ පහසුව අත්විඳිමින් ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ දියුණුව වෙනුවෙන් කටයුතු කළ හැකි වේ. එමෙන්ම එය, ඔබගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ මුදල් තබාගැනීමෙන් මතුවන අවදානම් අවම කරයි.
  • ව්‍යාපාරයේ අලෙවි ක්‍රියාවලිය වැඩිදියුණු කරයි.
  • ගෙවීම් කිරීම සඳහා පාරිභෝගිකයන් වෙත පහසු ක්‍රමවේද කිහිපයක් හඳුන්වා දෙයි.
  • ව්‍යාපාරයේ ආදායම වැඩිකරයි.
  • මුදල් පරිහරණයේදී පැනනගින ගැටලු අවම කරයි.
  සම්පූර්ණ කරන ලද වෙළඳ අයදුම් පත්‍රය සෙලාන් කාඩ්පත් මධ්‍යස්ථානයට ලැබුණු වහාම ගෙවීම් භාරගැනීමේ යන්ත්‍ර (Point of Sales machines – POS) අදාළ ව්‍යාපාරික ස්ථානයට ලබාදීමට කටයුතු කෙරෙනු ඇත.
 • සේවාවේ විශේෂාංග
  • වීසා හා මාස්ටර් කාඩ්පත්, ඩෙබිට් කාඩ්පත්, විසා/මාස්ටර් ඉලෙක්ට්‍රෝන් කාඩ්පත් භාරගැනීමට හැකි වේ.
  • වීසා කාඩ්පත් මගින් භාරගැනෙන ගෙවීම් ඊළඟ වැඩකරන දිනය තුළ ඔබගේ සෙලාන් බැංකු ගිණුමට හෝ ඔබ නම් කළ වෙනත් බැංකු ගිණුමකට බැර වනු ඇත.
  • ගනුදෙනු ක්‍රියාවලිය ඉතාමත් වේගවත් ය.
  • සේවාව භාවිතා කිරීම සහ වංචා වැළැක්වීම සම්බන්ධයෙන් වෙළඳුන්ට පුහුණුවක් ලබා දේ.
  • විමසීම් සඳහා පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක අංකයක් (සෙලාන් ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානයේ ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය: 0112 00 88 88)
  • ඔබගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ ඇති යන්ත්‍ර මගින් රැස්කෙරෙන ගනුදෙනු තොරතුරු ඉතාමත් සුරක්ෂිත ආකාරයට සෙලාන් බැංකුවේ දත්ත මධ්‍යස්ථානය වෙත යොමු වේ.
  • බැංකුව වෙනුවෙන් ඔබගේ සේවය සඳහා වෙනම නිලධාරියෙකු පත්කෙරෙනු ඇත. පැය 24 පුරා ඔහු/ඇය සම්බන්ධ කරගත හැකි වේ
  • පැරණි යන්ත්‍රය වෙනුවට අලුත් යන්ත්‍රයක් සවිකිරීමට අවශ්‍ය වන අවස්ථාවක, කොළඹ නගරයේ පිහිටි ස්ථාන සඳහා පැය 24 ක් තුළ එම ඉල්ලීම ඉටු කෙරෙනු ඇත.
  • අපගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් යන්ත්‍රවලින් (ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ජාලය හරහා) සෙලාන් බැංකු පද්ධතියට ගන්නා ඇමතුම් සඳහා ගාස්තු අය නොකෙරේ.
 • පොලී රහිත සහ පහසු ගෙවීම් ක්‍රම
  • ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාමේදී ඔබට අභියෝග රැසකට මුහුණදීමට සිදුවේ. මෙම අභියෝග හොඳින් හඳුනන සෙලාන් බැංකුව ඊට විසඳුම් ලබාදෙන සේවාවන් රැසක් හඳුන්වා දී ඇත. පාරිභෝගිකයන්ට උපරිම පහසුවක් සලසන, ක්‍රෙඩිට් හා ඩෙබිට් කාඩ්පත් මගින් ගෙවීම් භාරගැනීමේ සේවාව ඉන් ප්‍රධාන තැනක් ගනී. එමෙන්ම පොලී රහිත සහ පහසු ගෙවීම් ක්‍රම හඳුන්වාදීමද ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ දියුණුවනට මහඟු අත්වැලක් වනු ඇත. මෙසේ ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය කටයුතු සම්බන්ධ පීඩනයකින් තොරව එය දිගින් දිගටම දියුණු කිරීම සඳහා ඔබට අවශ්‍ය ඉහළම තලයේ සේවාවන් අඛණ්ඩව ලබාදීමට සෙලාන් බැංකුව කැපවී සිටී.
  • ක්‍රෙඩිට් කාඩ් භාවිතය ඔස්සේ පොලී රහිත පහසු ගෙවීම් ක්‍රම යටතේ භාණ්ඩ මිලදීගැනීමට සෙලාන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හිමියන්ට අවස්ථාව සලසා දී තිබේ. මේ වනවිට මාස 3, 6, 9, 12, 24, 36, 48 සහ 60 වශයෙන් පහසු ගෙවීමේ කාලපරිච්ඡේද හඳුන්වා දී ඇත. මෙම කාල සීමාව තුළදී වාරික වශයෙන් අදාළ ගෙවීම සිදුකළ හැකි වේ.
 • ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් මගින් ගෙවීම් භාරගැනීමේ යන්ත්‍ර ලබාගැනීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම්
  • නීතිමය තත්ත්වයන්ට අනුව පහත සඳහා ව්‍යාපාර වර්ග 3 ට ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් මගින් ගෙවීම් භාරගැනීමේ යන්ත්‍ර ලබාගත හැකි අතර ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි ව්‍යාපාරයේ ස්වභාය අනුව වෙනස් වේ.
  • තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර
  • හවුල්කාර ව්‍යාපාර
  • ආයතන සහ සීමාසහිත සමාගම්
යන්ත්‍ර ලබන්නා ආකාරය
 • කාඩ්පත් මගින් ගෙවීම් භාරගැනීමේ යන්ත්‍ර ලබාගැනීම සඳහා
  • ඔබගේ ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතු ය.
  • බැංකුව මගින් තීරණය කරනු ලබන අවම ආදායමක් ඉපයීමේ හැකියාව තිබිය යුතු ය.
  මෙයට අමුණා ඇති වෙළඳ ගිවිසුම්වල පිටපත් දෙකේ අයිතිකරුවන්ගේ අත්සන් තබා, නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කරන ලද වෙළඳ අයදුම් පත්‍රය සහ අවශ්‍ය අනෙකුත් ලිපිලේඛන සමග සෙලාන් බැංකුවේ කාඩ්පත් මධ්‍යස්ථානය වෙත ඉදිරිපත් කරන්න.
 • තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර
  • සම්පූර්ණ කරන ලද වෙළඳ අයදුම් පත්‍රය - අත්සන සමග රබර් මුද්‍රාව තැබිය යුතු ය.
  • වෙළඳ ගිවිසුම්වල පිටපත් දෙකක් - අත්සන සමග රබර් මුද්‍රාව තැබිය යුතු ය.
  • හිමිකරුගේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ, ගමන් බලපත්‍රයේ හෝ රියදුරු බලපත්‍රයේ (දෙපැත්තේම) ඡායාපිටපත්
  • තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය.
  • ගිණුම සෙලාන් බැංකු ගිණුමක් විය යුතු අතර එය හිමිකරුගේ නමට තිබිය යුතු ය.
 • හවුල් ව්‍යාපාර
  • සම්පූර්ණ කරන ලද වෙළඳ අයදුම් පත්‍රය - සියලුම හවුල්කරුවන්ගේ අත්සන් සමග හවුල්කාරීත්ව රබර් මුද්‍රාව තැබිය යුතු ය.
  • වෙළඳ ගිවිසුම්වල පිටපත් දෙකක් - සියලුම හවුල්කරුවන්ගේ අත්සන් සමග හවුල්කාරීත්ව රබර් මුද්‍රාව තැබිය යුතු ය.
  • සියලුම හවුල්කරුවන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත්, ගමන් බලපත්‍ර හෝ රියදුරු බලපත්‍රවල (දෙපැත්තේම) ඡායාපිටපත්
  • හවුල් ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය..
  • ගිණුම සෙලාන් බැංකු ගිණුමක් විය යුතු අතර එය හවුල්කරුවන්ගේ නමට හෝ ව්‍යාපාරයේ නමින් තිබිය යුතු ය.
 • සමාගම්
  • සම්පූර්ණ කරන ලද වෙළඳ අයදුම් පත්‍රය - අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන්ගේ අත්සන් සහ රබර් මුද්‍රාව තැබිය යුතු ය.
  • වෙළඳ ගිවිසුම්වල පිටපත් දෙකක් - අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන්ගේ අත්සන්, එබ්බුම් මුද්‍රාව (Emboss seal) සහ රබර් මුද්‍රාව තැබිය යුතු ය.
  • සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය (2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත යටතේ)
  • සාංගමික ව්‍යවස්ථාවලියේ (Articles of Association) සහතික කරන ලද පිටපතක්.
  • සෙලාන් බැංකුවේ වාණිජ ගිණුමක් විවෘත කිරීම සම්බන්ධ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ප්‍රකාශය
  • සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් සහතික කරන ලද වර්තමාන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ලැයිස්තුව
  • අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත්, ගමන් බලපත්‍ර හෝ රියදුරු බලපත්‍රවල (දෙපැත්තේම) ඡායාපිටපත්
  • ගිණුම සෙලාන් බැංකු ගිණුමක් විය යුතු අතර එය ව්‍යාපාරයේ නමින් තිබිය යුතු ය.
නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

වෙළඳ වට්ටම් අනුපාතය කොපමණද?

ව්‍යාපාරයේ ප්‍රමාණය අනුව වෙළඳ වට්ටම් අනුපාතය තීරණය කෙරේ. 

වෙළඳසලක යන්ත්‍රයක් සවිකිරීම සඳහා කොපමණ කාලයක් ගතවනවාද?

ස්ථානය පරීක්ෂා කිරීමන් පසුව එය තීරණය කරනු ලැබේ. කෙසේ නමුත් ගතවන කාලය දින 5 ක් හෝ ඊට අඩු වනු ඇත. 

වෙළඳුන් හට තම ආදායම ලබාගත හැක්කේ කෙසේද?

ව්‍යාපාරිකයා සතුව ඇත්තේ සෙලාන් බැංකු ගිණුමක් නම් ඊළඟ රාජකාරී දිනයේදීම තමන් ලද ගෙවීම් ලබාගත හැක. වෙනත් බැංකුවක ඇති ගිණුමකට මුදල් යොමුකෙරෙන්නේ නම් එම මුදල් හැකි ඉක්මනින් යොමුකිරීමට අපි කටයුතු කරන්නෙමු. 

යන්ත්‍රයක් සවිකිරීමට පෙර ඒ සඳහා කිසියම් මුදලක් තැන්පත් කළ යුතුද?

සවිකිරීමට ප්‍රථම තැන්පතුවක් තැබීම අවශ්‍ය නැත. එහෙත් බැංකුව විසින් තීරණය කරන ලද අවම ආදායම් මට්ටම මාස 3 ක් ඇතුළත ළඟාකරගත යුතු ය.

යන්ත්‍රය සඳහා ව්‍යාපාරිකයා ගෙවිය යුතු ගාස්තු මොනවාද?

යන්ත්‍රය සඳහා ගාස්තු ගෙවිය යුතු නැත. එය සේවයක් ලෙස ව්‍යාපාරිකයාට ලබාදෙනු ලැබේ.

විමසීම් සහ දෝෂ වාර්තා කළ හැක්කේ කෙසේද?

පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක (011) 2 00 88 88 ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය ඇමතීමෙන් ඔබට විමසීම් සිදුකිරීම හෝ දෝෂ වාර්තා කිරීම සිදුකළ හැක.